กว่า 30 ปี แห่งการส่งมอบคุณค่า

กว่า 30 ปี แห่งการส่งมอบคุณค่า

กว่า 30 ปีที่แล้ว ในปี พ.ศ. 2529 จากเมล่อนเพียง 100 ต้น ที่คุณสุวิทย์ ไตรโชค ผู้ก่อตั้งฟาร์มและ คุณย่าจินตนา ไตรโชค ได้ทดลองปลูกเป็นครั้งแรก ด้วยความมุ่งมั่นจะกลับมาพัฒนาอาชีพเกษตรกรรม ให้เป็นอาชีพที่มีกินและมีเกียรติ

ในยุคที่เมล่อนเป็นผลไม้แปลกใหม่สำหรับเมืองไทย ในยุคที่แทบไม่มีใครรู้วิธีการปลูก กว่า 5 ปี ที่ล้มลุกคลุกคลาน จนสามารถนำเมล่อนรุ่นแรกออกจำหน่าย เราใช้เวลาค่อยๆสั่งสมประสบการณ์ ผ่านการปลูกฤดูกาลแล้วฤดูกาลเล่า ปรับปรุงเทคนิควิธีการปลูก โดยผสมผสานภูมิปัญญาไทย บวกกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่เหมาะสม จนเป็นนาวิต้าเมล่อนฟาร์มที่มีผลผลิตออกทั้งปี ส่งขายทั้งในประเทศไทย และต่างประเทศ

การคัดเลือกสายพันธุ์เมล่อนที่ดีมาปลูก เป็นเรื่อง ที่เราให้ความสำคัญมาก ตั้งแต่การทดลองจนมั่นใจว่าเป็นสายพันธุ์ที่ปลูกได้ในเมืองไทย และ ได้ผลที่อร่อยตามความต้องการของผู้บริโภค บางสายพันธุ์ต้องใช้เวลาทดลองและคัดเลือกมากกว่า 10 ปี เป็นสายพันธุ์ที่เป็นเอกลักษณ์ และ เสน่ห์เฉพาะตัว

จากการเรียนรู้และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทำให้นาวิต้าฟาร์ม มีผลผลิต ที่มีคุณภาพดีสม่ำเสมอ ปลอดภัยต่อทั้งผู้บริโภค และสิ่งแวดล้อม การันตีด้วยใจผู้ปลูก และ  Certificate จาก Central Lab และ กรมวิชาการเกษตร ปัจจุบันนาวิต้าฟาร์ม ได้นำ Sensors และ Smart IoT Controller เข้ามาใช้ ในการควบคุมดูแล และเก็บบันทึกข้อมูล นำไปสู่การเรียนรู้บทต่อไปอย่างไม่สิ้นสุด ในขณะที่ปลูกเมล่อนในผืนดินบ้านเกิดผืนเดิม บนความสมดุลและยั่งยืนของระบบนิเวศ

11 ธันวาคม 2562

ผู้ชม 2940 ครั้ง