จองเมล่อนที่กำลังจะเก็บเกี่ยวรอบต่อไป

หมวดหมู่: รอบจองสินค้า
08 FE 2564 - 16 FE 2564

จองเมล่อนที่กำลังจะเก็บเกี่ยวรอบต่อไป 

ลูกค้าสามารถจองเมล่อนผลที่ดีที่สุดได้ตั้งแต่ยังอยู่บนต้น และรอรับเมล่อนไปส่งถึงบ้าน

 

การเก็บเกี่ยวเมล่อน

ที่นาวิต้าฟาร์ม เมล่อนที่ถูกจองไว้แล้วจากบนต้นจะถูกเก็บเกี่ยวเป็นลำดับสุดท้ายเพื่อให้ได้เมล่อนที่แก่จัด โดยในการเก็บเกี่ยวจะต้องอาศัยความชำนาญมาก สังเกตลักษณะของเมล่อนเป็นปัจจัยหลัก ทั้งลักษณะผล ใบ และต้น ประกอบกับการนับวันปลูกที่อาจเลื่อนได้จากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา

โดยระยะเวลาในการเก็บเกี่ยวใช้เวลาประมาณ 5-7 วัน เพื่อทะยอยเลือกเฉพาะเมล่อนที่พร้อมเก็บเกี่ยวแล้ว ทีละผล   

 

 

26 January 2564

ผู้ชม 3122 ครั้ง